هتل‌های پارس

برپایی کارگاه آموزشی مالچ پاشی در هتل پارس کرمان

۰۹
ارديبهشت
۹۷

-حضور روسای ادارات کل منابع طبیعی استان های کشور وکارشناسان فنی در گردهمایی هم اندیشی کنترل گردوغبار (پروژه مالچ پاشی) در هتل پارس کرمان


-حضور روسای ادارات کل منابع طبیعی استان های کشور و کارشناسان  فنی در گردهمایی هم اندیشی کنترل گردوغبار (پروژه مالچ پاشی) در هتل پارس کرمان

در مورخ نهم اردیبهشت ماه سال جاری کارگاه تیم تخصصی مالچ پاشی باحضور کارشناسان فنی جهت افزایش کیفیت وکمیت عملیات وکاهش خطرات احتمالی به مدت دوروز در سالن مشتاق وپذیرایی در سالن ارگ در حال برگزاری است.