هتل‌های پارس

برگزاری تولد مهمانان نوروزی در هتل پارس کرمان

۰۵
فروردين
۹۷

- طی جشن های عیدانه که هر شب همراه با موسیقی و برنامه های متنوع و شاد در هتل برگزار می گردد تولد مهمانان آن روز نیز در این جشن برپا می شود.


- طی جشن های عیدانه که هر شب همراه با موسیقی و برنامه های متنوع و شاد در هتل برگزار می گردد تولد مهمانان آن روز نیز در این جشن برپا می شود.