هتل‌های پارس

برگزاری جلسه مدیران در هتل پارس مشهد

۱۳
مرداد
۹۸

-جلسه هم اندیشی مدیرکل با مدیران و سرپرستان بخش های مختلف هتل پارس مشهد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مشهد ، روز شنبه 12 مرداد ماه 1398 جلسه هم اندیشی مدیر کل با مدیران و سرپرستان بخش های مختلف هتل برگزار شد . در این جلسه راهکارهایی در جهت بهینه سازی سطح خدمات ارائه شد و مسائل و مشکلات بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت .