هتل‌های پارس

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران شعب بانک کشاورزی در هتل پارس مشهد

۱۰
ارديبهشت
۹۷

صبح روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 نشست هم اندیشی مدیران شعب بانک کشاورزی و معاونت های برنامه ریزی امور اقتصادی  سازمان جهاد کشاورزی در سالن کنفرانس هتل پارس مشهد برگزار شد.