هتل‌های پارس

برگزاری همایش شرکت نوونوردیسک درهتل پارس کرمان

۰۲
تير
۹۷

-همایش و ضیافت شرکت نوونوردیسک  در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت نوونوردیسک  در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار شد

در مورخ یکم تیرماه سال جاری  همایش شرکت نوونوردیسک جهت معرفی قلم انسولین NoviMix 30 ودعوت از متخصصین داخلی در سالن آریا برگزار و با پذیرایی ناهار در سالن آپادانا به اتمام رسید.