هتل‌های پارس

برگزاری همزمان دو کنگره سراسری در هتل پارس مشهد

۰۷
آبان
۹۷

به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد  در روز پنجشنبه 3 آبان ماه 1397 دو کنگره کشوری با موضوعیت مدیریت در تراز جهانی  به تعداد 250 نفر و کنگره سراسری انجمن اندودانتیست های ایران به تعداد 400 نفر در سالن های همایش رودکی و فردوسی هتل پارس مشهد همراه با نمایشگاه و کارگاه های جانبی برگزار شد.