هتل‌های پارس

برگزاری گردهمایی انجمن چوخه در هتل پارس مشهد

۰۵
مرداد
۹۸

- دومین گردهمایی انجمن چوخه در هتل پارس مشهد برگزار شد .


- به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد در تاریخ جمعه 4 مرداد 98 دومین گردهمایی بازنگری قوانین و مقررات چوخه با حضور هادی عامل ، مجری توانمند ورزش کشتی در هتل پارس مشهد برگزار شد .