هتل‌های پارس

جلسه هم اندیشی مدیران وسرپرستان هتل پارس مشهد

۲۰
خرداد
۹۸

-برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرکل با مدیران و سرپرستان بخشهای مختلف هتل پارس مشهد


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد،صبح روز یکشنبه 19 خرداد ماه سال 1398،جلسه هم اندیشی مدیرکل با مدیران و سرپرستان بخش های مختلف هتل پارس مشهد برگزار شد ، در این جلسه راهکارهای کاربردی جهت افزایش کیفی و کمی خدمات و استراتژیهای تعیین شده جهت افزایش فروش مورد بررسی قرار گرفت .