هتل‌های پارس

حضور آژانس های مطرح گردشگری در هتل پارس کرمان

۱۴
مهر
۹۷

-تورهای سرشناس در هتل پارس کرمان اقامت خود را سپری کردند

 


-تورهای سرشناس در هتل پارس کرمان اقامت خود را سپری کردند

از مورخ 7 الی 13 مهرماه سال جاری  آژانسهای لوت،ساناز سیر،پارس مسافر،خورشید هماسون،پاسارگاد،پری سفر،سیاحان طبیعت،حامی گشت،شهرزاد بال،آرش کمانگیر،پارس ایوان گشت،ایران دوستان،هزار و یکشب،ایرمان پارس، آیتو،ارگ جدید،همافران و رادسفر  در هتل اقامت داشتند.