هتل‌های پارس

حضور تورهای گردشگری در هتل پارس کرمان

۰۵
ارديبهشت
۹۷

-آژانس های سرشناس اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند


-آژانس های سرشناس اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند

از مورخ 1 الی 3  اردیبهشت 97 هتل پارس کرمان میزبان اقامت آژانسهای پاسارگاد ،ارگ جدید،منعم راد،پیشقراولان گردشگری بم ،سفرستان،ساناز سیر ایرانیان،سفرستان و شهرزادبال اصفهان بود.