هتل‌های پارس

حضور دبستان دخترانه ریحانه در هتل پارس کرمان

۱۹
اسفند
۹۷

-گروه دانش آموزان دبستان دخترانه ریحانه کرمان از صبحانه هتل پارس استفاده کردند


-گروه دانش آموزان دبستان دخترانه ریحانه کرمان از صبحانه هتل پارس استفاده کردند

مورخ 16 اسفند ماه سال جاری، دانش آموزان دبستان دخترانه ریحانه کرمان به تعداد حدود 110 نفر  از بوفه سالن صبحانه هتل استفاده کردند .