هتل‌های پارس

حضور مدرس آشپزی در هتل پارس کرمان

۰۷
آبان
۹۷

-مهدی امینی پور برای برگزاری دوره آموزش آشپزی در هتل اقامت داشت


-مهدی امینی پور برای برگزاری دوره آموزش آشپزی در هتل اقامت داشت

مورخ 5 آبان سال جاری مهدی امینی پور مدرس و آشپز سرشناس جهت بازدید و برگزاری دوره آموزش آشپزی کارکنان واحد آشپزخانه در هتل پارس کرمان حضور یافت.