هتل‌های پارس

حضور عبدالغفورخان مدیرعامل سازمان توسعه توریسم کشور پاکستان در هتل پارس مشهد

۰۵
ارديبهشت
۹۷

-عبدالغفورخان مدیرعامل سازمان توسعه توریسم کشور پاکستان به همراه هیئتی عصر روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 در میان استقبال مسئولین گردشگری استان خراسان رضوی و مدیرکل هتل پارس مشهد وارد هتل پارس شدند.

 از اهداف این سفر افزایش سطح روابط زیارتی و گردشگری بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان می باشد.


-


برچسب ها: -