هتل‌های پارس

نشست شرکت بیمه آسماری در هتل پارس کرمان

۲۱
آبان
۹۷

-نشست و ضیافت شرکت بیمه آسماری در هتل پارس کرمان برگزار شد


-نشست و ضیافت شرکت بیمه آسماری در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 20 آبان سال جاری ، شرکت بیمه آسماری با معرفی خدمات درمانی جدید ارائه شده خود برای اولین بار در ایران با حمایت و پوشش بیمه ای خانواده ها و شرکت های زیر 15 نفر ، در سالن اندیشه برگزار و با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به اتمام رسید.