هتل‌های پارس

نشست شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۹۷

-نشست و ضیافت شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان برگزار شد


-نشست و ضیافت شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 5 بهمن ماه سال جاری ، شرکت نوونوردیسک برای انسولین درمانی با انسولین نوونوردیسک در بیماران دیابتی نوع 2  ،با حضور تعدادی از پزشکان عمومی و داخلی نشستی با سخنرانی متخصصین فوق غدد در سالن آریا هتل برگزار که با پذیرائی ناهار در سالن آپادانا به اتمام رسید.