هتل‌های پارس

هتل پارس مشهد میزبان گردهمایی کشوری مدیران و روسای شعب موسسه اعتباری ملل

۲۲
مهر
۹۷

گردهمایی دو روزه موسسه اعتباری ملل با موضوعیت استراتژیهای نوین در بازاریابی خدمات بانکی در تاریخ های 19 و 20 مهرماه 1397 باحضور بیش از 400 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین، روسای مناطق،  حوزه ها و روسای شعب موسسه ا عتباری ملل در هتل پارس  مشهد برگزار شد.