هتل‌های پارس

همایش حقوق پناهندگان در هتل پارس کرمان

۱۰
آذر
۹۷

-همایش  و ضیافت حقوق پناهندگان در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش  و ضیافت حقوق پناهندگان در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 8  آذرماه 97 ، همایش حقوق پناهندگان با حضور نمایندگان سازمان ملل و جمعی از مقامات درباره راه حل هایی برای حل مشکلات پناهندگان در سالن آریا هتل برگزار و با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به اتمام رسید.