هتل‌های پارس

همایش سازمان تامین اجتماعی در هتل پارس کرمان

۱۱
اسفند
۹۷

-همایش سازمان تامین اجتماعی در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش سازمان تامین اجتماعی در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 8 و 9 اسفند ماه سال جاری ، همایش و کارگروه تخصصی امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با حضور مقامات سازمان و کارکنان تامین اجتماعی از سراسر کشور در سالن های آریا، مشتاق، اندیشه یک و دو هتل انجام شد .