هتل‌های پارس

همایش شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان

۱۵
تير
۹۸

-همایش و ضیافت شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت نوونوردیسک در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ  14تیر ماه سال جاری ، شرکت نوونوردیسک همایش تخصصی علمی  دیابت را با حضور تعدادی از پزشکان عمومی و متخصصین غدد در سالن آریا هتل برگزار که با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به پایان رسید.