هتل‌های پارس

کسب عنوان غرفه برگزیده در زمینه کیفیت خدمات و رعایت آداب تشریفات توسط گروه هتل های پارس در پانزدهمین نمایشگاه گردشگری

۱۷
شهريور
۹۷

در آئین اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته که در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد غرفه هتل های پارس بعنوان غرفه بر تر در زمینه کیفیت خدمات و رعایت آداب تشریفات برگزیده شد.