هتل‌های پارس

آزمون ارزیابی بهداشت پرسنل هتل در پارس کرمان

۰۵
مرداد
۰۱

آزمون ارزیابی بهداشت پرسنل هتل در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان آزمون بهدات پرسنل هتل بود.

روز شنبه مورخ 1 مرداد ماه سال جاری آزمون بهداشت پرسنل این هتل در سان مشتاق برگزار شد.