هتل‌های پارس

آقای شهریار امیر کارمند نمونه هتل پارس کاروانسرا آبادان در بهمن ماه97 معرفی شد

۱۹
اسفند
۹۷

کارمند نمونه هتل پارس آبادان در بهمن ماه97 انتخاب شد


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس آبادان، کارمند نمونه بهمن ماه97در هتل پارس کاروانسرا آبادان معرفی شد.

درمراسمی که 4شنبه 15 اسفندماه97 با حضور جمعی از مدیران و سرپرستان در دفتر مدیریت هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد، آقای شهریار امیر، کارمند واحد مالی هتل از سوی مدیرکل هتل  به عنوان پرسنل نمونه انتخاب و لوح تقدیری توأم با هدیه به وی تقدیم شد.

حسن خلق، انضباط کاری و انجام امورات محوله به نحو احسن از معیارهای انتخاب وی بود.