هتل‌های پارس

آموزش آنلاین خانه داری در پارس کرمان

۰۳
مهر
۰۰

آموزش آنلاین خانه داری در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر خانه داری هتل پارس کرمان، آموزش آنلاین خانه داری را برای سایر همکاران گروه هتل های پارس اجرا کردند. سه شنبه و چهار شنبه مورخ 30 و 31 شهریور ماه سال 1400 مطالب آموزشی در خصوص واحد خانه داری، مباحث تخصصی توسط مهدیزاده، مدیر خانه داری هتل پارس کرمان برای سایر مدیران هتل های گروه ارائه شد.


برچسب ها: -