هتل‌های پارس

آموزش شیوه های آشپزی هتل پارس کرمان

۱۳
بهمن
۰۰

آموزش شیوه های آشپزی هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، سرپرست آشپز خانه پارس کرمان دوره آموزشی آشپزی را در پارس مشهد برگزار کرد.

روز شنبه لغایت پنجشنبه مورخ 2 الی 7 بهمن ماه محسن قدیری سرآشپز پارس کرمان دوره آموزش آشپزی مدرن را در هتل پارس مشهد برگزار کرد.