هتل‌های پارس

آموزش های دوره های کافی شاپ هتل پارس کرمان

۱۳
بهمن
۰۰

آموزش های دوره های کافی شاپ هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، سرپرست کافی شاپ هتل پارس کرمان دوره آموزشی کافی شاپ را در مشهد برگزار کرد.

روز شنبه لغایت پنجشنبه مورخ 2 الی 7 اسفند ماه خدیجه امیری دوره آموزشی کافی شاپ را در هتل پارس مشهد برگزار کرد.