هتل‌های پارس

آیلتس آبان ماه در پارس اهواز

۱۴
آبان
۹۹

آیلتس آبان ماه در پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز شنبه 10 آبان ماه سال 1399 آزمون آیلتس در هتل پارس اهواز با تعداد 50 نفر و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی انجام شد.