هتل‌های پارس

ابلاغ حکم سمت جدید مدیران

۲۶
اسفند
۹۷

ابلاغ حکم سمت جدید مدیران میانی هتل توسط مدیر کل صورت پذیرفت.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، صبح روز بیست و سوم اسفند ماه 97 ابلاغ حکم سمتهای جدید مدیران میانی هتل انجام شد.

در این جلسه سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل ، حکم محمود عزیزی به سمت مدیر داخلی ، مهدی خوشخرام به سمت مدیر شب، فرزین بهشاد به سمت مدیر منابع انسانی و بیت اله زالی به سمت مدیر فروش و امور قراردادها را به ایشان تحویل داد.