هتل‌های پارس

اسامی اعضای دوره جدید هیات مدیره بازرسین جامعه حرفه ای هتلداران ایران

۰۴
دی
۹۸

اسامی اعضای دوره جدید هیات مدیره بازرسین جامعه هتلداران ایران


مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه هتلداران ایران در روز شنبه مورخ 30 آذر ماه با حضور روسای تشکل های هتلداری سراسر کشور و (( سید جواد موسوی )) مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری در محل هتل لاله تهران برگزار شد. پس از رای گیری و شمارش آراء نفرات زیر به مدت 4 سال به عنوان اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین جامعه حرفه ای هتلداران ایران، انتخاب شدند.

 جمشید حمزه زاده             رئیس هیات مدیره

شهرام شیروانی                 نایب رئیس هیات مدیره

کامیار اسکندریون            دبیر و عضو هیات مدیره

امیر ناصر طباطبایی            مدیر خزانه داری و عضو هیات مدیره

مهرداد سمیعی                 عضو هیات مدیره

عبد الباسط رضوانی            عضو هیات مدیره

عبد الحمید حرمتی            عضو هیات مدیره

جعفر بذری                     بازرس

فریدون رئیس دهکردی       بازرس

بر این اساس کارکنان دفتر مرکزی تهران نیز به مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس تبریک و تهنیت گفتند.