هتل‌های پارس

اقامت تور های خارجی در هتل پارس اهواز

۲۵
شهريور
۹۷

-در نیمه دوم شهریور ماه تورهایی از کشورهای مختلف به ویژه فرانسه میهمان هتل پارس اهواز شدند.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز،در نیمه دوم شهریور ماه نود و هفت تورهای گردشگری از کشورها و ملیت های مختلف میهمان هتل شدند.

عمده ی این تورها، ازکشور فرانسه بوده و با اعلام رضایت از خدمات هتل و عملکرد کارکنان آن، هتل را ترک نمودند.