هتل‌های پارس

اقامت کرو های پروازی حج تمتع در هتل پارس اهواز

۰۲
مرداد
۹۷

-کرو های پروازی شرکت هواپیمائی ایران ایر جهت انجام پروازهای حج تمتع سال نود و هفت در هتل پارس اهواز اقامت گزیدند.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، کروهای پروازی شرکت هواپیمائی ایران ایر جهت انجام پروازهای حج تمتع سال جاری به مدت ده روز در هتل اقامت داشتند.