هتل‌های پارس

انتخاب مدیر و کارمند نمونه هتل پارس تبریز در اسفند ماه 97

۳۱
فروردين
۹۸

شهروز شکوری و هادی بلندی به عنوان مدیر و کارمند نمونه هتل در اسفند 97 انتخاب شدند


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، شهروز شکوری معاونت هتل به عنوان مدیر نمونه و هادی بلندی از واحد امور مالی به عنوان کارمند نمونه هتل در اسفند ماه 97 انتخاب و از سوی محمد آرا مدیرکل هتل لوح و هدیه ارزنده ای به ایشان اعطا شد.