هتل‌های پارس

انتخاب مدیر و کارمند نمونه هتل پارس تبریز در دیماه 97

۲۲
بهمن
۹۷

مدیر و کارمند نمونه هتل پارس تبریز در دیماه 97 انتخاب شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، در جلسه ای با حضور مدیران ، حمید راستی مدیر نمونه هتل و ابراهیم گلستانی از واحد خانه داری به عنوان کارمند نمونه هتل در دیماه 97 انتخاب و از ایشان با اهدای لوح و هدیه ارزنده قدردانی شد.