هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه آبان ماه 98 هتل شایان

۲۲
دی
۹۸

انتخاب پرسنل نمونه آبان ماه 98 هتل شایان


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، وحید عبدالهی از واحد مالی و تاج محمد احمدی از واحد انتظامات هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه آبان ماه 98 این هتل انتخاب شدند. تعهد به انجام وظایف محول شده و ایجاد انگیزه برای سایر همکاران، حفظ شئونات اخلاقی و اداری، آراستگی ظاهر، برخورد خوب و مناسب با میهمانان از جمله موارد انتخاب دو پرسنل نمونه آبان ماه 98 بود. از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.