هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه بهمن ماه 97 هتل شایان

۰۷
اسفند
۹۷

 پرسنل نمونه بهمن ماه 97 هتل شایان توسط مدیر کل هتل انتخاب شدند.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، محمد بهرامی و مرتضی جوان از بخش خدمات غذایی هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه بهمن ماه 97 این هتل انتخاب شدند.

از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.