هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه بهمن ماه 98 هتل شایان

۱۲
بهمن
۹۸

انتخاب پرسنل نمونه بهمن ماه 98 هتل شایان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل شایان، رضا امیری از بخش خدمات غذایی و محمد زارعی از واحد انتظامات هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه دی ماه 98 این هتل انتخاب شدند. تعهد به انجام وظایف محول شده، دقت در کار، آراستگی ظاهر، الگوی مناسب برای همکاران دیگر و سر وقت حاضر شدن در محل کار از جمله موارد انتخاب دو پرسنل نمونه بهمن ماه 98 بود. از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.