هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه تیر ماه 97 هتل شایان

۲۴
تير
۹۷

پرسنل نمونه تیر ماه 97 هتل توسط مدیر کل انتخاب شدند.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان،سمیرا روئین تن پذیرشگر و مهدی زارعی بلمن از واحد فرانت آفیس هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه تیر ماه 97 این هتل انتخاب شدند.

از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.