هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه دی ماه 98 هتل شایان

۱۲
بهمن
۹۸

انتخاب پرسنل نمونه دی ماه 98 هتل شایان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل شایان، مهدی زراعی از بخش پذیرش و طالب انصاری از بخش مالی هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه دی ماه 98 این هتل انتخاب شدند. تعهد به انجام وظایف محول شده، دقت در کار، آراستگی ظاهر، برخورد خوب و مناسب با میهمانان و سر وقت حاضر شدن در محل کار از جمله موارد انتخاب دو پرسنل نمونه دی ماه 98 بود. از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.