هتل‌های پارس

انتخاب پرسنل نمونه مرداد ماه 97 هتل شایان

۲۹
مرداد
۹۷

پرسنل نمونه مرداد ماه 97 هتل شایان توسط مدیر کل هتل انتخاب شدند.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، محمد زارعی از واحد انتظامات و زهرا حسین نژاد از واحد فرانت آفیس هتل شایان کیش به عنوان پرسنل نمونه مرداد ماه 97 این هتل انتخاب شدند.

از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.