هتل‌های پارس

انتخاب کارمند نمونه پارس

۱۹
شهريور
۹۷

رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس کارمند نمونه شد


هرسال دفتر مرکزی هتل های پارس کارمند نمونه را بین کلیه کارکنان انتخاب می کند. در روز چهار شنبه 14 شهریور ماه سال 97 زهره سیرتی رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس به عنوان کارمند نمونه انتخاب شد.

طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت و معاونین و سایر کارکنان تقدیر و تشکر از ایشان به عمل آمد.