هتل‌های پارس

انتصاب سرپرست مالی دفتر مرکزی

۱۹
شهريور
۹۷

هانیه سادات رضوی سرپرست جدید امور مالی دفتر مرکزی شد


هانیه سادات رضوی سرپرست جدید امور مالی دفتر مرکزی شد. در روز سه شنبه 13 شهریور ماه سال 97 طی مراسمی با حضور مدیر عامل و معاونین و سایر کارکنان در اتاق کنفرانس دفتر مرکزی از مجید رامش مدیر مالی سابق دفتر مرکزی تقدیر و تشکر به عمل آمد و سپس هانیه سادات رضوی قائم مقام مدیریت مالی به عنوان سرپرست امور مالی معرفی شد.