هتل‌های پارس

انتصاب سرپرست معاونت فنی و پشتیبانی هتل های پارس

۰۷
آبان
۹۷

مظاهر جعفر نژاد سرپرست معاونت فنی و پشتیبانی هتل های پارس شد.


مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس صبح امروز دوشنبه 7 آبان ماه با حضور مدیر عامل شرکت، معاونین و مدیران واحد  فنی و پشتیبانی برگزار شد.

با صدور حکمی از سوی جمشید حمزه زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس، مظاهر جعفر نژاد به سمت سرپرست معاونت فنی و پشتیبانی شرکت انتصاب شد.

ضمن تقدیر و تشکر از محرم امین زاده  معاون اسبق فنی و پشتیبانی طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت، معاون جدید در محل دفتر مرکزی معرفی شد.