هتل‌های پارس

انتقال مهدی علی اکبر زاده به هتل پارس مشهد

۰۷
اسفند
۹۷

مهدی علی اکبر زاده از هتل شایان کیش به هتل پارس مشهد منتقل شد.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، مهدی علی اکبر زاده از بخش مالی هتل شایان کیش به هتل پارس مشهد با سمت یکی از مدیران میانی منتقل گردید.

از ایشان با اهداء پاداش از طرف سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.