هتل‌های پارس

انجمن مواد نفتی کرمان در هتل پارس کرمان

۰۱
آذر
۰۰

انجمن مواد نفتی کرمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، انجمن مواد نفتی استان کرمان در هتل پارس جلسه برگزار کرد. شنبه مورخ 30 آذر ماه سال 1400 مدیران انجمن نفتی استان کرمان جلسه همراهی و هماهنگی مدیران خود را در کافه کتاب کارمانیا هتل پارس کرمان برگزار کرد.