هتل‌های پارس

اهداء حکم مدیریت هتل پارس اهواز

۱۹
بهمن
۰۰

اهداء حکم مدیریت هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، طی حکمی از طرف مدیر عامل محترم گروه هتل های پارس  دکتر حمزه زاده، حفیظ اله طلاوری به سمت مدیر هتل پارس اهواز منصوب گردید. این حکم توسط مهدی فراهانی، مدیریت محترم بازرسی گروه هتل های پارس اهداء شد.