هتل‌های پارس

اولین همایش زیبایی پایدار در پارس کرمان

۲۷
بهمن
۹۸

اولین همایش زیبایی پایدار در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، ردر روز چهارشنبه 23 بهمن ماه سال 1398 اولین همایش زیبایی پایدار توسط موسسه کلبه آسمانی در هتل پارس کرمان برگزار شد.

این همایش با تعداد 250 نفر در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار شد.