هتل‌های پارس

بازارچه صنایع دستی استان کرمان در هتل پارس کرمان

۳۱
خرداد
۹۹

بازارچه صنایع دستی استان کرمان در هتل پارس کرمان


روز دوشنبه دوم تیرماه سال 1399 بازارچه صنایع دستی استان کرمان در محل رستوران باغ نیلوفر واقع در هتل پارس کرمان با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.