هتل‌های پارس

بازدیدمدیر عامل گروه هتل های پارس و هیات همراه از هتل پارس اهواز

۰۶
دی
۹۷

-جمشید حمزه زاده به همراه امیر رضا صبور و مظاهر جعفر نژاد از هتل پارس اهواز بازدید کردند.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، جمشید حمزه زاده(مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس)، امیر رضا صبور (معاونت بازاریابی و هتلداری شرکت) و مظاهر جعفر نژاد (معاونت فنی و پشتیبانی شرکت) روز سه شنبه پنجم دی ماه 97 از هتل بازدید کردند.

همچنین دکتر حمزه زاده طی جلسه ای با مدیران ارشد واحدهای مختلف دیدار و در خصوص مسائل هتل صحبت نمودند.