هتل‌های پارس

بازدید آتش نشانان از هتل پارس کرمان

۲۳
مهر
۹۹

بازدید آتش نشانان از هتل پارس کرمان

 


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز چهارشنبه مورخ 23 مهر ماه سال 99 پیرو هماهنگی های انجام شده، جمعی از آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان به جهت آشنایی با ساختار محیطی و نوع دسترسی ها و همچنین تبادل نظر پیرامون بررسی مسائل ایمنی موجود از هتل پارس کرمان بازدید کردند. در این بازدید مدیر هتل، مدیر فنی، مهندسی و مسئول انتظامات نسبت به استقبال و راهنمایی آتش نشانان محترم را همراهی کردند.