هتل‌های پارس

بازدید دکتر حمزه زاده از هتل پارس تبریز

۰۷
ارديبهشت
۹۸

دکتر حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس از هتل پارس ائل گلی بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت 98، دکتر جمشید حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس و رئیس جامعه هتلداران ایران که به منظور شرکت در جلسه جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجانشرقی به تبریز سفر کرده بود، از هتل پارس ائل گلی و پروژه بازسازی جکوزی این هتل بازدید کرد.همچنین محمد آرا مدیرکل هتل نیز از روند افزایش میهمانان نسبت به سالهای قبل گزارشی ارائه کرد.