هتل‌های پارس

بازدید دکتر حمزه زاده و هیأت همراه از هتل پارس کاروانسرا آبادان

۰۹
دی
۹۷

هتل پارس کاروانسرا آبادان میزبان دکتر حمزه زاده و هیأت همراه 


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کاروانسرا، دکترجمشید حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس

 چهارشنبه 5دیماه97 واردهتل پارس کاروانسرا آبادان شد.

دراین سفر دکتر حمزه زاده به همراه آقایان سید امیررضا صبور، معاونت بازاریابی وهتلداری گروه هتلهای پارس و مظاهرجعفر نژاد، معاونت فنی، پشتیبانی ومدیریت بازرسی وایمنی گروه هتلهای پارس ازاقدامات وپروژه های انجام شده درهتل پارس کاروانسرا بازدید کردند.

مدیران و سرپرستان هتل دربدو ورود دکتر حمزه زاده وهیأت همراه، با اهدای گل به استقبال ایشان رفتند.